ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดงานมุทิตาจิตครบเกษียณอายุราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ป 2562

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 262 ครั้ง

การจองโต๊ะสำหรับงานมุทิตาจิตข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562
ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โต๊ะละ 4,000 บาท จำนวน 10 ท่าน
1. กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 โทรสาร 052-029521 Line Id : 0932737887 หรือ chiangrailocalgov@gmail.com
2. กรุณาโอนเงินภายในวันพุธที่ 26 กันยายน 2562 เลขที่บัญชี 988-4-82809-1 ชื่อบัญชี นางพัชรินทร์ อินพูลใจ ธนาคารกรุงไทย สาขาเด่นห้า
ผู้ประสานงาน นางพัชรินทร์ อินพูลใจ โทรศัพท์ 093-273-7887 , 094-893-6236(ขอให้ท่านแจ้งสำเนาการโอนมายัง LINE Id: 0932737887 )