ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการอบรม”หลักสูตรวินัยเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 3 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 322 ครั้ง

กำหนดการโครงการอบรม”หลักสูตรวินัยเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

(หลักสูตร 3 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ณ  ห้องเชียงรุ้ง  โรงแรมเวียงอินทร์  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย