ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ (หลักสูตร 3 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 409 ครั้ง

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม”หลักสูตรวินัยเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(หลักสูตร 3 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

ณ  ห้องเชียงรุ้ง  โรงแรมเวียงอินทร์  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงรายจัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย