ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แผนที่ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 406 ครั้ง


สถานที่จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท