ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลักสูตร 3

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 907 ครั้ง

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายจะดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562

ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท

ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสมัครและลงทะเบียน ได้ที่นี่ 

http://www.chiangrailocalgov.com/register.php?id=1

ติดต่อสอบถามได้ที่ 093-273-7887 หรือ 094-983-6236