ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 252 ครั้ง

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ในวันจันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น- 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย #เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขัวญกำลังใจต่อผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้