ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ลักสูตรวินัยเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่)\"

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 280 ครั้ง