แบบตอบรับเข้าร่วม

โครงการอบรม โครงการอบรม “หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
วันที่ลงทะเบียน 22 มีนาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวปริชญา ฝั้นถา
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0892719576

สังกัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
เบอร์โทรศัพท์ฯ 055479956
Fax 055479957

ตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000

มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการอบรม โครงการอบรม “หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตาม ระเบียบและกฎหมายกําหนดทุกประการดังนี้ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ค่าลงทะเบียนโครงงานอบรม คนละ 3,000.- บาท
ชําระเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
สาขา เชียงราย
บัญชีเลขที่ 504-3-03044-5

หลังจากโอนเงินแล้วสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่ http://chiangrailocalgov.com/1616397329 http://chiangrailocalgov.com/1616397329

โดยใส่หมายเลขอ้างอิง : 1616397329

หรือสแกน QRCODE ด้านล่างนี้เพื่อแจ้งชำระเงิน

พิมพ์ ปิด