แบบตอบรับเข้าร่วม

โครงการอบรม โครงการอบรม “หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
วันที่ลงทะเบียน 11 ตุลาคม 2563

ข้าพเจ้า นายสุภาพ ดาวุธ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0918278844

สังกัด เทศบาล เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
เบอร์โทรศัพท์ฯ 09-3132-9698
Fax

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120

มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการอบรม โครงการอบรม “หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตาม ระเบียบและกฎหมายกําหนดทุกประการดังนี้ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ค่าลงทะเบียนโครงงานอบรม คนละ 3,000.- บาท
ชําระเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
สาขา เชียงราย
บัญชีเลขที่ 504-3-03044-5

หลังจากโอนเงินแล้วสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่ http://chiangrailocalgov.com/1602417096 http://chiangrailocalgov.com/1602417096

โดยใส่หมายเลขอ้างอิง : 1602417096

หรือสแกน QRCODE ด้านล่างนี้เพื่อแจ้งชำระเงิน

พิมพ์ ปิด