แบบตอบรับเข้าร่วม

โครงการอบรม โครงการอบรม “หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
วันที่ลงทะเบียน 28 กันยายน 2563

ข้าพเจ้า นางพรทิวา ใหม่คำแปง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 085 0324420

สังกัด เทศบาล ตำบลแม่กา
เบอร์โทรศัพท์ฯ
Fax

ตำบล แม่กา อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการอบรม โครงการอบรม “หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตาม ระเบียบและกฎหมายกําหนดทุกประการดังนี้ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ค่าลงทะเบียนโครงงานอบรม คนละ 3,000.- บาท
ชําระเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
สาขา เชียงราย
บัญชีเลขที่ 504-3-03044-5

หลังจากโอนเงินแล้วสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่ http://chiangrailocalgov.com/1601276060 http://chiangrailocalgov.com/1601276060

โดยใส่หมายเลขอ้างอิง : 1601276060

หรือสแกน QRCODE ด้านล่างนี้เพื่อแจ้งชำระเงิน

พิมพ์ ปิด