ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หลังจากคณะกรรมการสมาคมฯร่วมประชุมเสร็จ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานการดำเนินการจัดงานครบเกษียณอายุราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 549 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หลังจากคณะกรรมการสมาคมฯร่วมประชุมเสร็จ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานการดำเนินการจัดงานครบเกษียณอายุราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และท่านผู้ว่าได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา ในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ