ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 3 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 455 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯโดยท่านพันจ่าเอกสาคร สิทธิ์ศักดิ์ ได้ป็นประธานในการประชุม และได้มีมติจะดำเนินการจัดงานครบเกษียณอายุราชการสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จำนวน 36 ท่าน ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 18.00-23.00 น. ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา และคณะกรรมการสมาคมฯ ..นำโดยท่านนายกสมาคมฯ ท่านปลัดประสงค์ เมืองมูล ได้ถือโอกาสนี้มอบกระเช้าแก่ท่านพันจ่าเอกสาคร สิทธิ์ศักดิ์ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย..

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ