เกี่ยวกับสมาคมฯ

เมื่อวันที่ , เปิดอ่าน 703 ครั้ง

สมาคมชื่อ “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย” 

มีชื่อย่อว่า สข.ชร.


เรียกเป็นภาษอังกฤษว่า Chiangrai Local Government Association

ชื่อย่อ CLGA