ติดต่อสอบถาม

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ.เชียงราย

Chiangrai Local Government Association

สำนักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 333 หมู่ที่ 8

ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

โทรฯ. 093-273-7887 , แฟ็กซ์ 052-029521

อีเมล chiangrailocalgov@gmail.com